Arvanttt

تند و سریع

Arvant

تند و سریع
۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

آشنایی با اکشن ها:

Action عبارت است از رفتار خاصی که ما برای رسیدن به  هدف مورد نظر  بر روی اسپرایت اعمال می کنیم .انجین cocos2d-x  از اکشن های متفاوتی پشتیبانی می کند که در پروژه نمونه می توانید آنها را مشاهده کرده و فراخور نیاز از آنها استفاده کنید .

مثال های زیر همگی گونه ای از این اکشن ها هستند :

cc.moveTo/cc.moveBy:این اکشن باعث جابه جای اسپرایت به محل تعین شده می شود .

cc.scaleTo/cc.scaleBy: باعث تغیر اندازه اسپرایت به اندازه مورد نظر می شود .

cc.rotateTo/cc.rotateBy : باعث چرخش اسپرایت با زاویه مورد نظر می شود .

cc.jumpTo/cc.jumpBy: باعث جابه جایی به نقطه مورد نظر همراه با حرکت عرضی و طولی می شود که حالتی شبیه پرش را براساس  اندازه حداکثر ارتفاع و تعداد پرش  ایجاد می کند .

و....

فصل اول پس از انجام تغیراتی کوچک بر روی پروژه قبلی به معرفی کلاس اسپریت و همچنین نحوه تعریف دکمه ها می پردازد

 

سایز منابع :

تمام منابع گرافیکی بازی بر اساس سایز 480*320 در نظر گرفته می شود و برای اینکه صفحه بازی طبق همین الگو به نمایش در بیاید در فایل Main.js  در ریشه پروژه مقادیر مورد نظر را به صورت زیر تغیر می دهیم  . با این کار برای انجین مشخص می کنیم که سایز استاندار ما همین سایز است و ما کلیه مقادیر را بر این اساس مقدار دهی می کنیم .

 

cc.view.setDesignResolutionSize(320, 480, cc.ResolutionPolicy.SHOW_ALL);

تغیر نام کلاس  ها:

برای شروع از طراحی منوی اصلی بازی شروع می کنیم . برای اینکار نام Scene  را که در پروژه ابتدایی ایجاد شده است از  HelloWorldScene  به MainMenuScene  تغیر می دهیم .همچین عنوان HelloWorldLayer  را به MainMenuLayer تغیر نام می دهیم . این تغیرات باید  در فایل app.js  اعمال شود .همچین به علت تغیر نام کلاس ها باید در فایل Main.js  هم شیء ساخته شده از کلاس MainMenuScene باشد پس تغیرات لازم را نیز در این فایل ایجاد می کنیم .