Arvanttt

تند و سریع

Arvant

تند و سریع
۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

احتمالا همه با کیک استارتر اشنا هستید،سایتی که صاحبان ایده با ارایه ایده های مختلف درخواست کمک مالی مورد نظر را ثبت کرده  و حامیان نیز هرکدام به صورت داوطلبانه مقداری از هزینه های پروژه را تقبل میکنند تا از این رو پروژه ای به ثمر برسد.

تب سایت های اینچنینی مدتی است که به ایران رسیده و چندسایت مشابه شروع به کار در این زمینه کردند که یکی از تیم های فعال  تیم دونیت از بچه های خوب شیراز هستند

در فراخوان سال ۹۴ قرار شد که کسانی که بهترین ایده رو داشته باشند از حمایتهای ویژه ای مثل طراحی کمپین و تبلیغات دیگر بهره مند شوند.

این یکی از اولین تجربیات از این دست در ایران به شمار میرود که تیم دونیت با پیگیری ،در حال به انجام رساندن آن هستند.

منم که همیشه سرم برای این کارا درد میکرد شروع کردم به فکرکردن.کیک استارتر همیشه روی خوش به بازی سازا نشان داده بود ولی اینجا خیلی چشمم آب نمی خورد که ایده بازی که داشتم مورد حمایت واقع شود چون هم ایده بزرگ بود هم هزینش زیاد به همین خاطر علاوه بر ایده بازی ایده یک اپ موبایلی رو  هم ارسال کردم که خوشبختانه مورد قبول واقع شد.