Arvanttt

تند و سریع

Arvant

تند و سریع
۵ مطلب با موضوع «بازی سازی :: پروژه ها» ثبت شده است

نام پروژه :قهرمان ما

    مدت زمان : در فاز تولید

    پلتفرم :آندروید 

   سمت: برنامه نویس

   مشخصات فنی : انجین cocos2d-x،زبان برنامه نویسی ++C

نام پروژه :تایپ جنگی

    مدت زمان : دو ماه

    پلتفرم :آندروید 

   سمت: برنامه نویس،طراح بازی،طراح مرحله

   مشخصات فنی : انجین cocos2d-x،زبان برنامه نویسی ++C

نام پروژه :شکارچی اردک

    مدت زمان : سه هفته

    پلتفرم :آندروید 

   سمت: برنامه نویس،طراح بازی،طراح مرحله

   مشخصات فنی : انجین cocos2d-x،زبان برنامه نویسی ++C

   

 نام پروژه :دزدان تخم مرغ

    مدت زمان : یک سال

    پلتفرم :آندروید ،Ios,windows

   سمت: برنامه نویس،طراح بازی،طراح مرحله

   مشخصات فنی : انجین cocos2d-x،زبان برنامه نویسی ++C

  

نام پروژه :نئون

    مدت زمان : سه هفته

    پلتفرم :آندروید

   سمت: برنامه نویس،طراح بازی،طراح مرحله

   مشخصات فنی : انجین cocos2d-x،زبان برنامه نویسی ++C